O hře - Průběh a pravidla hry

Průběh hry

Prezentace

Pokud tým splnil všechny podmínky účasti, může se zúčastnit hry samotné. Tým se musí prezentovat na místě zahájení první den hry (5.9.) do 18:00. Celkem bude na trase hry umístěno kolem 15 šifer. Přesný počet se týmy dozví na startu.

Samotná hra

Ukončení hry

Tým se může kdykoli během hry rozhodnout, že končí. V takovém případě je tým povinen oznámit tuto skutečnost organizátorům. K tomuto účelu dostanou týmy na startu telefonní čísla organizátorů, na která skutečnost sdělí (SMS nebo zavolají).

Vítězný tým dostane v cíli trofej za první místo a bude zvěčněn na cílové fotografii. Hra končí příchodem posledního aktivního týmu do cíle, nejpozději však v sobotu 6. 9. ve 12:00. V případě, že do této doby do cíle nikdo nedorazí, bude hra prodloužena. Aktivní týmy budou o této skutečnosti informovány pomocí SMS.

Pravidla hry

 • Hra začíná v pátek 5. 9. v 19:00 a končí v sobotu 6. 9. ve 12:00. Přesná pozice startu bude týmům poslána na registrační mail.

 • Hra se koná za každého počasí.

 • Po příchodu na stanoviště smí tým odebrat 2 kopie zadání.

 • Pokud není výslovně stanoveno jinak, používá se pro kódování tajenky anglická abeceda (26 písmen).

 • Na luštění šifer se mohou podílet pouze řádně registrovaní hráči daného týmu. Spolupráce mezi týmy není povolena.

 • Pronásledovat jiné týmy nebo s nimi spojovat síly je zakázáno.

 • Je zakázáno použití mobilních telefonů pro komunikaci s lidmi mimo tým za účelem pomoci s řešením šifry.

 • Je přísně zakázáno omezovat či poškozovat ostatní týmy při hře, a to zejména ukrytím zadání šifer na stanovišti bez organizátora jinam, než byly původně nebo braním si jiného počtu zadání, než je povoleno.

 • Soutěžící jsou povinni chovat se tak, aby v nočních hodinách neobtěžovali své okolí.

 • Jakákoli technika typu GPS a dopravní prostředky mimo MHD jsou zakázány.

 • Pokud vás k tomu vysloveně nevyzvou organizátoři, tajenka šifry, případně logem označená vývěska, nevstupujte do neveřejných prostor.

 • Tým nemusí dokončit hru celý, stačí 2 členové. Pro týmy, kde nejsou všichni účastníci starší 18 let zároveň platí, že do cíle musí dojít alespoň jedna osoba starší 18 let.

 • Týmy, které dokončí hru jsou povinny na výzvu organizátorů stručně vysvětlit postup řešení kterékoli šifry s výjimkou těch, u kterých bylo otevřeno řešení.

 • Pokud tým hru vzdává, je povinen tuto skutečnost oznámit mobilním telefonem organizátorům soutěže. Kontaktní číslo se týmy dozví na startu.

 • Při zjištění přestupků proti pravidlům některého z týmu, bude tento tým penalizován nebo diskvalifikován, podle povahy přestupku.

Systém nápověd a řešení během hry

Každý tým na startu obdrží zalepené a řádně označené nápovědy a řešení pro všechna stanoviště hry. Tyto nápovědy může tým kdykoli po startu otevřít, a to s následujícími sankcemi: za každou otevřenou nápovědu se přičítá k výslednému času týmu 45 minut. Za každé řešení, které tým otevře se připočítává dalších 45 minut. V případě, že by tým otevřel řešení dříve, než nápovědu, započítává se týmu rovnou trestných 90 minut! Navíc otevřením řešení šifry je tým potrestán ještě jednou - viz výsledné pořadí níže.

Týmy jsou zodpovědné za své nápovědy a řešení - při jejich ztrátě, či nechtěném otevření budou rovněž připočítány trestné minuty, jako by je tým využil záměrně!

Pořadí týmu je určeno (sestupně podle priority):

Kromě nápověd a řešení obdrží týmy na startu také zapečetěné místo cíle. Tým, který už nemůže/nechce pokračovat ve hře, tak může kdykoli přijít za organizátory do cíle na kus řeči. Otevřením obálky je však tým diskvalifikován z konečného pořadí!