Šifry - 1. ročník - šifra 1

1. šifra - SVČ Gurťjevova

Zadání

Podle mapky SVČ Gurtěvova ze zadání týmy procházely zpřístupněné místnosti a zapisovaly nalezená písmena a čísla, rozmístěná na stěnách apod. Štítky s písmeny obsahovaly také římské číslice určující pořadí písmene v tajence. Tajenka odkazovala na náměstí SNP.