Proběhlo

Tornádo 2017 - 6. ročník

6. ročník nepostupové soutěže mažoretek máme za sebou. Letos se na přání účastníků nekonala před Vánocemi, ale až na jaře, a jsme rádi, že jsme přání splnili. Otevřeli jsme také nové kategorie, a to sóla a dua/tria. Čekalo nás neuvěřitelných 112 soutěžních vystoupení od 19 klubů, na které se přišlo podívat téměř 500 diváků. A mažoretek? Těch se na pódiu vystřídalo skoro 500! Na začátku soutěže jsme shlédli krásná soutěžní čísla velkých formací (od 8 soutěžících v jedné formaci). A bylo se na co dívat. Děvčata v krásných kostýmech předvedla velmi pěkné výkony, ale vyhrát nemůžou všichni. V kategorii do 8 let se radovaly z vítězství kluby Babypanenky Hranice, Krokodýl Ostrava a MK Ballerisimo Hlučín. Kategorii od 9 do 11 let ovládly Minipanenky Hranice, SK Mažoretky Paprsky Hlučín a MK Ballerisimo Hlučín. V kategorii od 12 do 14 let se umístily na stupních vítězů Panenky Hranice, SK Mažoretky Paprsky Hlučín a MK Ballerisimo Hlučín. V nejstarší... zobrazit celý článek

Valné shromáždění 2016

15.6.2016 proběhlo valné shromáždění RADAMOK. Sešlo se více než 50 % zástupců členů RADAMOK, valné shromáždění tak bylo usnášeníschopné. Předseda Jan Dudek zahájil VS a představil výroční zprávu za rok 2015. Dále hospodář Vladimír Peter předložil dokumenty k hospodaření RADAMOK za rok 2015 a rozpočet na rok 2016. Byla také předložena revizní zpráva za rok 2015 Janou Jurčagovou. Na valném shromáždění jsme také přivítali hosta, kterým byl zástupce organizace Dakota, o.p.s., který nám představil svou činnost a nabídl případnou spolupráci jak s RADAMOKem, tak také se členskými organizacemi. Celé Valné shromáždění se neslo ve velmi příjemném přátelském duchu. Všem členským organizacím přejeme příjemné prázdniny a těšíme se opět na další setkání. zobrazit celý článek

BAMBIFEST Ostrava 2016

20. 5. 2016 a 21. 5. 2016 se konal už 18. ročník festivalu pro děti BAMBIFEST v Ostravě-Bělském lese. Původní Bambiriáda má nástupce, za kterého se nemusí stydět. Bambiriáda, jak se festival jmenoval 16 let, jen dostala před dvěma lety nové jméno. BAMBIFEST je tedy pokračováním úspěšné akce, který je přehlídkou volnočasových aktivit pro děti a mládež. Do akce se zapojilo téměř 40 organizací se svým stánkem a aktivitou pro děti a přes 20 organizací, které vystoupily na pódiu. Záštitu nad ostravským BAMBIFESTem převzali starosta obvodu Ostrava–Jih Bc. Martin Bednář, náměstek primátora města Ostravy Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věra Palková a senátor Ing. Leopold Sulovský. Počasí nám letos velmi hrálo do karet a návštěvnost se za 2 dny festivalu vyšplhala k 10 000 návštěvníků. Děti během akce získávaly u jednotlivých vystavujících organizací za aktivity razítko do BAMBIpasu, který byl slosovatelný o drobné a sladké odměny. Navíc... zobrazit celý článek

Trefa 2016

V sobotu proběhla v Orlové u dolu Lázy další TREFA. Je to soutěž ve strefování se na cíl granáty, šipkami a střelbě z praku, vzduchovek, luku, malorážkové pušky a malorážkové pistole. Počasí bylo nádherné a tak se soutěže zúčastnilo rekordních 84 závodníků. Výsledky si můžete prohlédnout zde. zobrazit celý článek

5. ročník - Tornádo 2015

Na svátek Mikuláše se konal již 5. ročník nepostupové soutěže v mažoretkovém sportu TORNÁDO. I v tento předvánoční termín jsme mohli shlédnout 29 krásných vystoupení, která si děvčata z různých klubů připravila. Soutěžilo se v kategoriích Baton formace, Baton miniformace a Roztleskávačky formace. V Baton formacích, čili ve formacích s hůlkou, se soutěžilo ve 3 věkových kategoriích, a to do 8 let, od 9 do 11 let a od 12 let. Nejúspěšnějším klubem v Baton formacích byly mažoretky z Hranic (Babypanenky, Minipanenky) a Mažoretkový súbor Ella Raková ze Slovenska. Následovala kategorie roztleskávaček, kde se ve svižných rytmech a velmi zajímavých sestavách zúčastnily 3 týmy, a to z DDM Třinec a Andrianky Ostrava. Třinec zvítězil jak na 1., tak na 2. místě, Andrianky se pak radovaly z bronzové medaile. Po vyhlášení výsledků těchto dvou kategorií následovala obědová pauza. Po ní jsme se všichni vrátili zpět do Auly VŠB-TU Ostrava... zobrazit celý článek

72 HODIN RADAMOK v roce 2015

Také RADAMOK se zapojil do celostátní akce 72 hodin, kdy se během tří dnů zapojí dobrovolníci do aktivit, které pomohou přírodě, jejímu okolí či jiným lidem. Výsledkem projektu pak je dobrý pocit, úsměv a radost z vykonané práce. Letošní rok nesl motto: „Zasaď strom třeba se starostou…“, proto se především sázely stromy. RADAMOK měl spoustu aktivit a během 72 hodin nejenže zasadili strom v Kopřivnici ve spolupráci s odborem životního prostředí, ale také dobrovolníci zapojili k úklidu na Hájence v Kopřivnici, kde se řezaly stromy, dodělávalo se obložení uvnitř budovy a také se zvelebovalo okolí kolem Hájenky. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomohli k úspěšným 72 hodin a těšíme se i v dalších letech na podobné aktivity. zobrazit celý článek

15 let RADAMOK +  otevření Hájenky 28.8.2015

OTEVŘENÍ HÁJENKY V JANÍKOVĚ SEDLE A OSLAVA 15 LET RADAMOKU

Na konci prázdnin nás čekala všechny milá událost, a to otevření Hájenky v Janíkově sedle v Kopřivnici a v rámci této akce také oslava 15leté činnosti RADAMOKu. Celá událost se konala právě na Hájence. V pátek 28.8.2015 se sešli zástupci jednotlivých odborů města Kopřivnice, ale také zástupci z Ostravy-Jihu. Místostarostka Kopřivnice paní Mgr. Dagmar Rysová a předseda RADAMOKu Jan Dudek slavnostně přestřihli pásku a poté se již konala prohlídka samotné Hájenky. Hosté si prohlédli interiér i exteriér Hájenky, shlédli také video o tom, jak během jednotlivých let probíhaly úpravy a také se dozvěděli, co Hájenku ještě čeká a nemine a jaké jsou další postupy oprav. V prostorách Hájenky je také ke shlédnutí výstava fotografií činnosti RADAMOKu. Hosté se velmi dobře bavili a RADAMOKu bylo popřáno mnoho dalších úspěchů nejen s Hájenkou, ale také v činnosti, kterou dělá. Oslavy však pokračovaly také v sobotu, kdy se sjeli na Hájenku členové... zobrazit celý článek

Valné shromáždění RADAMOK 2015

PROBĚHLA VALNÁ HROMADA Dne 11. 6. 2015 proběhla v zasedací místnosti RADAMOK valná hromada. Na programu byla především změna stanov. Jelikož Skauti neprodloužili na další rok členství v RADAMOK, bylo nutné zvolit také nového místopředsedu. Lukáše Szaba tak vystřídal Martin Palička z Pionýra. Lukášovi děkujeme za dosavadní působení v RADAMOKu a Martinovi přejeme aktivní lidi kolem sebe, kteří povedou RADAMOK kupředu. Dle NOZ bylo nutné změnit stanovy a tím také název, RADAMOK má tedy oficiální název Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. Dále bylo změněno Představenstvo RADAMOK, kdy nyní jej tvoří pouze 7 členů oproti předchozím letům, kdy byly členové Představenstva všichni členové RADAMOK. V Představenstvu RADAMOK tak nyní jsou předseda RADAMOK Jan Dudek, místopředseda RADAMOK Martin Palička, ředitel kanceláře Vladimír Peter, Roman Štolfa z Posejdon, o.s., Antonín Matulík z S. K. a K. S . Dakota, Aleš Zdražil z... zobrazit celý článek

SEMINÁŘ SAFE

PROBĚHL SEMINÁŘ SAFE Česká rada dětí a mládeže prezentovala nový projekt, který je zaměřen na dobrovolnickou práci v organizacích zaměřených na práci s dětmi a v organizacích zaměřených na ochranu životního prostředí. Ostrava byla jedním z měst, kde se seminář konal. Cílem tohoto projektu je zmapovat dobrovolnickou práci a vyčíslit její hodnotu i na straně veřejné správy, zvýšit transparentnost v dobrovolnictví a také přinést metodiky ze zahraničí a přizpůsobit je v ČR. zobrazit celý článek

BAMBIFEST 22.- 23. 5.2015

BAMBIFEST OSTRAVA 22. - 23. 2015 22.5 a 23.5. se konal v Ostravě-Bělském lese BAMBIFEST, který je pokračováním úspěšné akce pro děti Bambiriáda. Do akce se zapojilo téměř 30 organizací se svým stánkem a aktivitou pro děti a bez mála 20 organizací, které vystoupily několikrát na pódiu. Záštitu nad ostravským BAMBIFESTem převzali starosta obvodu Ostrava–Jih p. Martin Bednář, senátor p. Leopold Sulovský, náměstek primátora města Ostravy p. Lumír Palyza a náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje p. Věra Palková. I přes ne příliš hezké počasí se BAMBIFESTu zúčastnilo během dvou dnů čtyři tisíce návštěvníků. Děti během akce získávaly u jednotlivých vystavujících organizací za aktivity razítko do BAMBIpasu, který byl slosovatelný o drobné a sladké odměny. Navíc tento BAMBIpas sloužil jako vstupenka na doprovodné akce BAMBIFESTu, které mohli účastníci akce navštívit i během následujícího týdne po BAMBIFESTu. Bez finanční a materiální podpory by to však nešlo, proto děkujeme... zobrazit celý článek