Valné shromáždění RADAMOK 5. 6. 2014

Tak jak to v tomto období bývá pravidlem, sešli jsme se, abychom zhodnotili předcházející rok. Na letošní valné hromadě bylo zastoupeno 21 organizací. Byl schválen rozpočet pro rok 2014 a zveřejněn výsledek hospodaření za rok 2013. Poměrně delší diskuze se vedla kolem členského poplatku. Po vášnivé diskuzi a mnoho argumentech pro i proti byl schválen příspěvek 500 Kč na rok za členskou organizaci v RADAMOK. Dále byla ustavena inventarizační komise .

A jak to vypadá s Hájenkou?

Loni se celá Hájenka odvlhčila a vyzdila. Před Hájenkou stojí nová pergola, která může sloužit jako jídelna nebo prostor pro různé hry. Letos je v plánu udělat novou střechu, vrtanou studnu a omítky. Hájenka po rekonstrukci bude sloužit oddílům a dalším členům k pronajímání a akce pro děti.

Akce

Byl sdělen termín plesu, který je 14. 2. 2015 a bude se konat v TOSCE ve Staré Bělé. Letos ples nabídneme i lidem mimo RADAMOK. Termín víme tudíž hodně dopředu, takže čekáme hojnou účast :).

Proběhla i diskuze ohledně 72 hodin, kde Roman Štolfa pochválil tuto akci.

V závěru jsme si připomenuli akce, které nás letos čekají a to jsou:

  • OSTROVTIP (noční šifrovací hra) v termínu 5. 9. – 6. 9. 2014
  • 72 hodin
  • Tornádo
  • Azimut

Usneseni valneho shromazdeni 5. 6. 2014

Patička pod spodním menu