Proběhlo v roce 2015

Napříč krajem 2015

Pokračování dvouletého projektu na podporu mládežnických iniciativ. Cílem letošního roku bylo vytvoření podkladů pro strategické dokumenty obcí a kraje v oblasti práce s dětmi a mládeží. V rámci projektu se uskutečnily čtyři kulaté stoly, na kterých se diskutovaly jednotlivé oblasti podpory práce s dětmi a mládeži. Součásti sběru dat pro tvorbu koncepce byly i dotazníková šetření, které vyplňovaly dětí na základních a středních školách, ale i mládež z ulice. K dispozici jsou výstupy od téměř jednoho tisíce respondentů. Víme tak, co mladým lidem chybí, kde necítí dostatečnou podporu z měst a obcí a taky, co je odrazuje zůstat po ukončení studii v našem kraji... zobrazit celý článek a fotogalerii

Nezlom si vaz! 2015

Nový projekt v naší činnosti, který byl financován z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. Cílem projektu byla minimalizace rizik spojených s činnostmi dětí a mládeže při řadě běžných oddílových, zájmových a školních aktivit. Základem projektu bylo vytvoření metodiky a zorganizování několika projektových dnů NEzlom si vaz! Ty proběhly v různých městech Moravskoslezského kraje a byly zaměřeny na bezpečnost dětí a mládeže a zejména na předcházení rizik zodpovědným chováním vedoucích a instruktorů. Vedoucí byli předem proškoleni z bezpečnosti a následně spolu s dětmi vymýšleli modelové situace na prevenci úrazů při jejich běžné kolektivní činnosti. Z projektového dne vznikly videoukázky, návody a modelové situace, které mohou sloužit k dalšímu preventivnímu působení i po skončení projektu, stejně jako metodika projektového dne, jíž mohou vyžít základní i střední školy, či jiné vzdělávací organizace pracující s mládeží na svůj vlastní projektový den... zobrazit celý článek

Osadníci z Katanu 2015

Kvalifikační turnaj na mistrovství ČR v oblíbené strategické hře se soutěžilo i před Vánocemi. Dvanáct účastníků si dorazilo zpříjemnit dopoledne hrou, ve které se obchoduje se dřevem, kamením, obilím. Stavěly se cesty, vesnice, budovala se vojska. Všichni se dobře bavili, vyhrát mohl jen jeden, ale ani ostatní neodešli domů s prázdnou. Každý si odnesl společenskou hru jako památku na toto příjemné dopoledne... zobrazit celý článek

23. Vánoční orienťák + Rogaining 19. 12. 2015

RADAMOK se každoročně podílí na závodu v Areálu zdraví v Bělském lese, kde smaží bramborové placky pro účastníky. Po překontrolování všech kontrol se vyběhlo do lesa na hodinový rogaining. Po přiběhnutí se všichni s radostí zakousli do placku a následně pokračoval závod v orientačním běhu, kde na trase bylo několik kontrol, které se museli splnit. Do cíle doběhli všichni, dojedli se placky, vyhodnotili se oba závody. Všem zúčastněným děkujeme za aktivní účast a těšíme se opět příští rok... zobrazit celý článek

Tornádo 5. ročník 6. 12. 2015

Na svátek Mikuláše se konal již 5. ročník nepostupové soutěže v mažoretkovém sportu TORNÁDO. I v tento předvánoční termín jsme mohli shlédnout 29 krásných vystoupení, která si děvčata z různých klubů připravila. Soutěžilo se v kategoriích Baton formace, Baton miniformace a Roztleskávačky formace. V Baton formacích, čili ve formacích s hůlkou, se soutěžilo ve 3 věkových kategoriích, a to do 8 let, od 9 do 11 let a od 12 let. Nejúspěšnějším klubem v Baton formacích byly mažoretky z Hranic (Babypanenky, Minipanenky) a Mažoretkový súbor Ella Raková ze Slovenska. Následovala kategorie roztleskávaček, kde se ve svižných rytmech a velmi zajímavých sestavách zúčastnily 3 týmy, a to z DDM Třinec a Andrianky Ostrava. Třinec zvítězil jak na 1., tak na 2. místě, Andrianky se pak radovaly z bronzové medaile. Po vyhlášení výsledků těchto dvou kategorií následovala obědová pauza. Po ní jsme se všichni vrátili zpět do Auly VŠB-TU Ostrava a čekala nás... zobrazit celý článek na tornadoostrava.cz

72 hodin RADAMOK 9. - 11. 10. 2015

Také RADAMOK se zapojil do celostátní akce 72 hodin, kdy se během tří dnů zapojí dobrovolníci do aktivit, které pomohou přírodě, jejímu okolí či jiným lidem. Výsledkem projektu pak je dobrý pocit, úsměv a radost z vykonané práce. Letošní rok nesl motto: „Zasaď strom třeba se starostou…“, proto se především sázely stromy. RADAMOK měl spoustu aktivit a během 72 hodin nejenže zasadili strom v Kopřivnici ve spolupráci s odborem životního prostředí, ale také  dobrovolníci zapojili k úklidu na Hájence v Kopřivnici, kde se řezaly stromy, dodělávalo se obložení uvnitř budovy a také se zvelebovalo okolí kolem Hájenky. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomohli k úspěšným 72 hodin a těšíme se i v dalších letech na podobné aktivity... zobrazit celý článek a fotogalerii

Otevření Hájenky + oslava 15 let RADAMOK 28. 8. 2015

Na konci prázdnin nás čekala všechny milá událost, a to otevření Hájenky v Janíkově sedle v Kopřivnici a v rámci této akce také oslava 15leté činnosti RADAMOKu. Celá událost se konala právě na Hájence. V pátek 28. 8. 2015 se sešli zástupci jednotlivých odborů města Kopřivnice, ale také zástupci z Ostravy-Jihu. Místostarostka Kopřivnice paní Mgr. Dagmar Rysová a předseda RADAMOKu Jan Dudek slavnostně přestřihli pásku a poté se již konala prohlídka samotné Hájenky. Hosté si prohlédli interiér i exteriér Hájenky, shlédli také video o tom, jak během jednotlivých let probíhaly úpravy a také se dozvěděli, co Hájenku ještě čeká a nemine a jaké jsou další postupy oprav. V prostorách Hájenky je také ke shlédnutí výstava fotografií činnosti RADAMOKu. Hosté se velmi dobře bavili a RADAMOKu bylo popřáno mnoho dalších úspěchů nejen s Hájenkou, ale také v činnosti, kterou dělá. Oslavy však pokračovaly také v sobotu, kdy se sjeli na Hájenku členové jednotlivých... zobrazit celý článek a fotogalerii

Valné shromáždění RADAMOK 11. 6. 2015

Dne 11. 6. 2015 proběhla v zasedací místnosti RADAMOK valná hromada. Na programu byla především změna stanov. Jelikož Skauti neprodloužili na další rok členství v RADAMOK, bylo nutné zvolit také nového místopředsedu. Lukáše Szaba tak vystřídal Martin Palička z Pionýra. Lukášovi děkujeme za dosavadní působení v RADAMOKu a Martinovi přejeme aktivní lidi kolem sebe, kteří povedou RADAMOK kupředu. Dle NOZ bylo nutné změnit stanovy a tím také název, RADAMOK má tedy oficiální název Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. Dále bylo změněno Představenstvo RADAMOK, kdy nyní jej tvoří pouze 7 členů oproti předchozím letům, kdy byly členové Představenstva všichni členové RADAMOK. V Představenstvu RADAMOK tak nyní jsou předseda RADAMOK Jan Dudek, místopředseda RADAMOK Martin Palička, ředitel kanceláře Vladimír Peter, Roman Štolfa z Posejdon, o.s., Antonín Matulík z S. K. a K. S . Dakota, Aleš Zdražil z Aladin a... zobrazit celý článek a fotogalerii

Seminář SAFE 1. 6. 2015

Česká rada dětí a mládeže prezentovala nový projekt, který je zaměřen na dobrovolnickou práci v organizacích zaměřených na práci s dětmi a v organizacích zaměřených na ochranu životního prostředí. Ostrava byla jedním z měst, kde se seminář konal. Cílem tohoto projektu je zmapovat dobrovolnickou práci a vyčíslit její hodnotu i na straně veřejné správy, zvýšit transparentnost v dobrovolnictví a také přinést metodiky ze zahraničí a přizpůsobit je v ČR... zobrazit celý článek

BAMBIFEST Ostrava 22. - 23. 5. 2015

22.5 a 23.5. se konal v Ostravě-Bělském lese BAMBIFEST, který je pokračováním úspěšné akce pro děti Bambiriáda. Do akce se zapojilo téměř 30 organizací se svým stánkem a aktivitou pro děti a bez mála 20 organizací, které vystoupily několikrát na pódiu. Záštitu nad ostravským BAMBIFESTem převzali starosta obvodu Ostrava–Jih p. Martin Bednář, senátor p. Leopold Sulovský, náměstek primátora města Ostravy p. Lumír Palyza a náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje p. Věra Palková. I přes ne příliš hezké počasí se BAMBIFESTu zúčastnilo během dvou dnů čtyři tisíce návštěvníků. Děti během akce získávaly u jednotlivých vystavujících organizací za aktivity razítko do BAMBIpasu, který byl slosovatelný o drobné a sladké odměny. Navíc tento BAMBIpas sloužil jako vstupenka na doprovodné akce BAMBIFESTu, které mohli účastníci akce navštívit i během následujícího týdne po BAMBIFESTu. Bez finanční a materiální podpory by to však nešlo, proto děkujeme... zobrazit celý článek a fotogalerii

Trefa 25. 4. 2015

9. ročník se konal 25. dubna 2015 na střelnici AVZO v Orlové. Soutěžilo se v 7 disciplinách ve 4 soutěžních kategoriích. Asi 60 soutěžících se sešlo, aby mohli zabojovat o medaile v šipkách, hodu granátem, střelbou z luku, praku, ale také ze vzduchovky, pistole a malorážkové pušky... zobrazit celý článek a fotogalerii

Den Země Kopřivnice 23. 4. 2015

Ve čtvrtek 23. dubna se v Kopřivnici konala již tradiční akce s názvem Den Země. Počasí nám přálo, proto se zúčastnilo Dne Země spoustu dětí základních a mateřských škol. K vidění bylo vystoupení Popeláčků, kteří seznámili děti s tím, jak správně třídit odpad. K příležitosti 110. výročí narození kopřivnického rodáka malíře Zdeňka Buriana byl v parku E. Beneše vysazen Sekvojovec obrovský. Zasadit strom pomohli vítězové literární soutěže a také 2. místostarosta Stanislav Šimíček, v jehož působnosti je mj. životní prostředí. V parku bylo k vidění několik stánků, nejvíce děti lákaly stánky, kde se vyráběly svíčky ze včelího vosku, ale také stánek s poznáváním ryb. A co dalšího bylo k vidění v jednotlivých stáncích? Děti poznávaly lesní zvířata z obrázků, mohly si nazdobit perníčky, odevzdat vysloužilý elektrospotřebič a odnést si za něj dárek, vidě t, jak umí být poslušný pes. Na místě byla také pocitová mapa města Kopřivnice, kde mohli návštěvníci označit barevnými ... zobrazit celý článek a fotogalerii

Patička pod spodním menu