Valné shromáždění RADAMOK 15. 6. 2016

15.6.2016 proběhlo valné shromáždění RADAMOK. Sešlo se více než 50 % zástupců členů RADAMOK, valné shromáždění tak bylo usnášeníschopné. Předseda Jan Dudek zahájil VS a představil výroční zprávu za rok 2015. Dále hospodář Vladimír Peter předložil dokumenty k hospodaření RADAMOK za rok 2015 a rozpočet na rok 2016. Byla také předložena revizní zpráva za rok 2015 Janou Jurčagovou.
 
Na valném shromáždění jsme také přivítali hosta, kterým byl zástupce organizace Dakota, o.p.s., který nám představil svou činnost a nabídl případnou spolupráci jak s RADAMOKem, tak také se členskými organizacemi.
 
Celé Valné shromáždění se neslo ve velmi příjemném přátelském duchu. Všem členským organizacím přejeme příjemné prázdniny a těšíme se opět na další setkání.

Valné shromáždění RADAMOK 15. 6. 2016 - fotogalerie


 
 

Patička pod spodním menu