Den Země Kopřivnice 16. 5. 2017

Letos si Kopřivnice připomněla Den Země až minulý týden, neboť z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byl dubnový termín zrušen. Celodenní program aktivit v sadu dr. Eduarda Beneše probíhal pod patronací občanského sdružení Rozchodník a Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje. Téma letošního Dne Země bylo inspirováno mezinárodním rokem OSN – Udržitelný turismus pro rozvoj, a proto měl svůj stánek v sadu jak místní Klub českých turistů, tak seniorský klub turistů.

Pro děti bylo připraveno na 30 aktivit. Děti měly možnost vyrábět věci z přírodnin či odpadových materiálů, ale mohly se dozvědět i zajímavé informace. Mohly si vyrobit ruční papír, svíci z voskového plástu, na kamenném mlýně mlít obilí, na mapě vidět původ rostlin, které se hlavní měrou podílejí na výživě obyvatel planety, a další. V obležení malých dětí byl ministatek s kozou, ovcí a jehnětem. „Děti z kopřivnických základních škol si připravily různá tematická vystoupení na téma potravní řetězec, proměna dokonalá a nedokonalá, zajímavosti z Kopřivnice, velké šelmy a další. Prezentace probíhala buď formou scénky, nebo rétorického vystoupení. Informace, které v nich zazněly, i ty, které děti získaly u stánků, se pak objevily v kvízu, který školáci vyplňovali. Chtěli jsme, aby se zapojili všichni,“ přiblížil program Tomáš Kukuč z občanského sdružení Rozchodník.

Ani letos nechyběla výstava děl mateřských a základních škol z odpadových materiálů, která je nyní k vidění ve vestibulu radnice až do 26. května.

ZDROJ: http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=den-zeme-prinesl-zajimave-informace&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=22553

Den Země Kopřivnice 16. 5. 2017 - fotogalerie


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patička pod spodním menu