Mezinárodní setkání rad dětí a mládeže 25. - 26. 3. 2017

První mezinárodní setkání krajských rad proběhlo o víkendu 25. - 26. března 2017 v Trenčíně. Na jednání se sešli zástupci většiny slovenských krajských rad, za Českou republiku se zúčastnil moravskoslezský RADAMOK, jihočeský RADAMBUK a z Vysočiny KRDMV.

Na úvod měl každý zástupce prostor na představení vlastní rady, jejich aktivit, radostí i problémů. Tady jsme zjistili, že i když poslání krajských rad na Slovensku a u nás je obdobné, tak se naše aktivity poměrně dost liší. Na Slovensku je důraz kladen na aktivní občanství, participaci na veřejném životě a prim hrají školské rady, obdoby našich mládežnických parlamentů. Naopak v Česku je kladen důraz na přímou práci s dětmi a mládeži, její neformální vzdělávání, spolkovou činnost.

Druhý den jednání pokračovalo plánováním společných střetnutí a možnostmi vzájemné spolupráce. Celé setkání se neslo v pozitivním duchu a navázala se četná přátelství.

Patička pod spodním menu