Projekt Mládež kraji 2017

Projekt Mládežnických iniciativ „Mládež kraji“ běžel v roce 2017 již počtvrté. Program je určen na podporu aktivní mládeže, která může pro svůj nápad získat finanční podporu až 40.000,-Kč. Cílovou skupinou pro realizaci aktivit jsou lidé ve věku 15-26 let. Příjemci výstupu z těchto aktivit jsou od děti předškolního věku až po seniory.

Rozjezd projektu byl v tomto roce velmi pozvolný, dlouho nebyla jasná výše podpory z MŠMT, a tak z naší strany vázla i vyjednávání o místní podpoře. Nakonec se podařilo získat podporu z města Třinec, Ostrava a Český Těšín. Zbytek prostředků jsme pak získali od místních podnikatelů.

Celkem se opět registrovalo téměř 50 mládežnických nápadů. Během roku proběhly 4 neformální školení a několik desítek konzultací. Hodnotící komise, které zasedly v našem kraji šestkrát, nakonec podpořily 35 projektů k realizaci a rozdělily mezi uchazeče rovný jeden milion korun.

Patička pod spodním menu