Valné shromáždění RADAMOK 14. 6. 2017

V průběhu roku 2017 se uskutečnilo jedno jednání Valného shromáždění RADAMOK jako vrcholného orgánu.

14. 6. 2017 proběhlo Valné shromáždění RADAMOK. Sešlo se méně než 50 % zástupců členů RADAMOK, Valné shromáždění tak nebylo usnášeníschopné. Proto jsme zvolili náhradní termín, ve kterém jsme již byli usnášeníschopní.

Předseda Jan Dudek zahájil VS a představil Výroční zprávu za rok 2016. Dále hospodář Vladimír Peter předložil dokumenty k hospodaření RADAMOK za rok 2016 a rozpočet na rok 2017. Byla také předložena zpráva Kontrolní komise RADAMOK za rok 2016.

Jelikož v průběhu roku změnil Pionýr, z. s. – Moravskoslezská krajská organizace svého zástupce v RADAMOK, museli jsme zvolit nového místopředsedu. Na návrh Předsedy RADAMOK byl zvolen Lukáš Látal z Rizika internetu a komunikačních technologií, z.s. Děkujeme za spolupráci Martinu Paličkovi, který vykonával funkci místopředsedy.

Celé Valné shromáždění se neslo ve velmi příjemném přátelském duchu.

Patička pod spodním menu