Vánoční orienťák + Rogaining 16. 12. 2017

Pravidelná předvánoční akce v přírodě, tentokrát v sobotu 16.12.2017. Hodinový rogaining, což je soutěž družstev, kdy je cílem soutěžících během jedné hodiny získat co nejvyšší počet bodů za nalezení kontrol. Kontroly jsou bodovány podle obtížnosti nalezení a jejich vzdálenosti od startu. Je na každém, zda zvolí jednodušší kontroly s menším počtem bodů, nebo se vrhne na nalezení obtížnějších a vzdálenějších kontrol. Rozhoduje jen počet bodů získaných za hodinu. Kdo nestihne včasný návrat, má připočtené ztrátové body za každou minutu pozdního návratu.

Po tomto rozběhání následuje branný závod s množstvím kontrol a úkolů z tábornických dovedností, na kterém se spolupodílí přípravou TOM Čmoudík. Celé akce se účastnilo šest desítek soutěžících.

K akci neodmyslitelně patří občerstvení ve formě čerstvého bramborového placku připravovaného přímo v lese v průběhu závodu. Vyhlášení výsledků proběhlo v nedaleké klubovně Čmoudíků.

Vánoční orienťák + Rogaining 16. 12. 2017 - fotogalerie


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patička pod spodním menu