Valné shromáždění RADAMOK 20. 6. 2018

Tak jako každý rok, i letos v červnu se sešli zástupci dětských organizací, které jsou členy RADAMOK, na Valné shromáždění. Sešlo se 70,6 % všech zástupců, byli jsme tak usnášeníschopní a mohli probrat veškeré body VS.

První v programu byla změna Stanov RADAMOK, předložení Výroční zprávy za rok 2017, ale také dokumenty týkající se hospodaření za rok 2018 a rozpočet na rok 2018. Následně se volil také Předseda RADAMOK, kterým se opět stal Jan Dudek a ten si k sobě navrhl Místopředsedu a Představenstvo RADAMOK, kteří byli následně jmenováni.

V závěru jsme také prodiskutovali body, které vzešly z celého Valného shromáždění, zjistili jsme stav Hájenky a také jsme přivítali nové organizace se zájmem o členství v RADAMOK. Vše proběhlo hladce a v klidné náladě.

Nyní je čas plánovat letní tábory a aktivity a také pomalu připravovat akce na druhou polovinu roku a začátek roku 2019.

Schválená výroční zpráva ke stažení ZDE.

Valné shromáždění RADAMOK 20. 6. 2018 - fotogalerie


 
 

Patička pod spodním menu