BAMBIFEST

BAMBIFEST je pokračováním úspěšné akce Bambiriáda. BAMBIFEST je aktivní přehlídka organizací a zájmových skupin pracujících s dětmi a mládeží formou festivalu, který se koná napříč celou Českou republikou. Cílem BAMBIFESTu je představit široké veřejnosti nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež. Díky BAMBIFESTu mají děti možnost vybrat si tu nejlepší volnočasovou aktivitu. V Moravskoslezském kraji se BAMBIFEST koná ve třech městech - Ostravě, Třinci a Krnově.

 

Veškeré informace o BAMBIFESTu naleznete na webových stránkách festivalu - ostrava.bambifest.cz

BAMBIFEST v Ostravě má tyto části:

 • aktivní prezentace organizací a zájmových skupin pracujících s dětmi a mládeží
 • ukázky táboření, činností s dětmi na schůzkách a rukodělných prací
 • ukázky činnosti divadelních, tanečních a pěveckých spolků na pódiu
 • součástí je soutěž pro základní školy KDO S KOHO s možností vyhrát hodnotné ceny od partnerů BAMBIFESTu

Vystavovatelům nabízíme:

 • prostor pro prezentaci své činnosti na stánku
 • možnost vystoupení na pódiu
 • možnost moderovaných vstupů v průběhu akce
 • možnost stravování během akce
 • pitný režim v průběhu akce

Partnerům a sponzorům BAMBIFEST nabízí:

 • umístění loga na plakátech, webu festivalu a dalších materiálech
 • umístění loga na pódiu přímo v areálu akce
 • možnost prezentační akce na pódiu
 • realizaci informační akce, předvedení produktů, aj.
 • BAMBIFEST v Ostravě má každoročně přes 10 000 návštěvníků

BAMBIFEST


 
 
 

Patička pod spodním menu