Rodiče dětem

Rodiče dětem – informace o projektu

Cílem projektu RODIČE DĚTEM je zvýšení úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních organizací prostřednictvím podpory místních iniciativ zaměřených na mladé generace rodin a jejich dětí. Cílová skupina: obyvatelé příhraničních regionů – rodiče s dětmi od 3 do 15 let ze Žilinského a Moravskoslezského kraje. Realizací aktivit projektu budou dosáhnuté měřitelné ukazatele – partneři projektu aktivně zapojení do 3 společných aktivit. Projekt řeší aktivity podporující rozvoj spolupráce institucí v uvedených příhraničních krajích: společné řízení projektu, společné uspořádání společenské aktivity podporující identitu a tradice a společného zabezpečení povinné publicity malého projektu. Místo realizace projektu budou obce v Žilinském a Moravskoslezském kraji.

Celková výše oprávněných výdajů, která byla schválená je 22.762,00 EUR.

Z toho spolufinancování z ERDF je 19.347,70 EUR.

Aktivita malé projektu podporující identitu a tradice se bude skládat ze tří podaktivit.

A1/ Aktivita zaměřená na podporu rozvoje československých jazykových zručností s propojením na téma přírodních zvyku a tradic v regionech. Bude se realizovat během společného přeshraničního workshopu, které se zúčastní rodiče se svými dětmi ve věku 3-15 let.

A2/ Aktivita zaměřená na podporu rozvoje vztahu k přírodě a porozumění postojů k životnímu prostředí. Tato aktivita bude realizovaná během druhého společného přeshraničního workshopu, kde rodiče společným sdílením zkušeností poznají systém práce s dětmi při rozvoji jejich vztahu k pobytu v přírodě a podpoře zvyšování kvality životního prostředí na obou stranách hranice.

A3/ Třetí aktivita: prezentačně-zážitková výstava aktivit bude zaměřená na veřejné odprezentování dobrých zkušeností a praktických ukázek z workshopů.

Na aktivitách A1 a A2 se zúčastní 7 rodin se 14 dětmi z České republiky a 8 rodin s 21 dětmi ze Slovenska. Na aktivitě A3 se k rodinám přidá ještě 45 osob ze široké veřejnosti. Na všech 3 aktivitách se zúčastní stejné rodiny. Dohromady v A1, A2 a A3 bude 15 rodin s 35 dětmi. Zúčastněné rodiny budou vybírané z přihlášených zájemců, kteří budou splňovat základní podmínky: rodina s dětmi v uvedeném věku, území státu, opsaný motivační faktor účasti, opis využití získaných znalostí. Výběr bude realizovat každý z partnerů ve svém regionu z databáze rodin, které disponují a s kterými spolupracují.

Aktivita byla realizována z Programu Interreg V-A SK-CZ, Fondu malých projektů.

Partnery jsou Rada mládeže Žilinského kraje a Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje.

Zveřejněno 2.8.2021

Patička pod spodním menu