Bambiriáda 2014

Ostravskou Bambiriádu již navštívilo téměř sedm tisíc lidí.

Bambiriáda je aktivní prezentace sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Díky Bambiriádě mají každoročně tisíce dětí a mladých lidí možnost vybrat pro sebe nejlepší volnočasovou aktivitu. Bambiriáda se koná jednou za rok ve všech krajích České republiky. V Ostravě probíhá již 15.ročník.

Na okraji Bělského lesa, na pomezí Ostravy-Výškovic a Ostravy-Zábřehu, na louce u restaurace Koliba se od pátku 23. května koná 15. ročník úspěšné ostravské Bambiriády.

V pátek dopoledne byla Bambiriáda zahájena ostravskými osobnostmi, které si nad třídenní prezentaci dětských a mládežnických sdružení vzaly záštitu. Přišel Martin Štěpánek, náměstek primátora města Ostravy, Karel Sibinský, starosta Městského obvodu Ostrava- JIH, Sylva Sládečková, vedoucí oddělení školství a kultury městského úřadu Ostrava - JIH a senátor Leopold Sulovský.

V dopoledních hodinách navštívily akci především děti ze školek a základních škol a v odpoledních hodinách i rodiče s dětmi. Jak pracují kynologové Městské police Ostrava, prezentovala Naděžda Kramolišová se svým psem záchranářem, který v praxi vyhledává osoby zasypané v troskách zbořených domů. Její kolegyně Martina Kaštovská zase dětem předvedla ukázku v poslušnosti služebního psa.

V sobotu 24. května se návštěvnost zvýšila díky nabídce samotné Bambiriády a také velmi krásnému a slunečnému počasí.

Zájemci se procházeli po stáncích jednotlivých dětských občanských sdružení a středisek volného času. Akci má na starosti po tři dny Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (RADAMOK).

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje je dobrovolné sdružení, jehož posláním je podporovat oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí. Sdružuje menší i větší organizace pracující s dětmi a mládeží v jejich volném čase.

Třídenní akce vyhlášená v České republice by se neobešla bez finanční pomoci. Akce Bambiriáda v Ostravě je finančně podpořena: Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Ostrava - JIH, Moravskoslezským krajem, společností Arcelor Mittal a OVAK, který zajišťuje také po celé dny pitný režim. Zdarma všem nabízel Zdravou vodu z kohoutku.

V neděli 25. května 2014 se mají od 9:30 do 11:30 návštěvníci na co těšit. Kromě prohlídek nabízených aktivit a ukázek organizací, mohou na hlavním pódiu zhlédnout především taneční vystoupení několika skupin. Akce končí ve 14:00 hodin.

Zdroj: www.novinky.cz

Patička pod spodním menu