Den Země v sadě E.Beneše

AKTIVITY DNE ZEMĚ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAPLNILY SAD E. BENEŠE

Kopřivnice patří k městům, která každoročně pořádají akce ke Dni Země. Ani letos tomu nebylo jinak. Ve čtvrtek 18. dubna 2013 čekal v sadu E. Beneše připravený bohatý program. V tento den se konal nejen Den Země, který připravila ve spolupráci s místními organizacemi Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, ale také Den sociálních služeb, jehož garantem byl odbor sociálních služeb kopřivnické radnice.

Návštěvníci, kteří do sadu zavítali, se mohli seznámit s činností různých ekologických organizací a zahraničních dobrovolníků, zapojit se do mnoha workshopů a tvořivých dílen, zhlédnout ukázky tradičních řemesel, canisterapie apod. Součástí byla rovněž tradiční ekovýstava výrobků dětí z kopřivnických školek a koncert kapely Afrikana. Na děti čekaly soutěže, které pro ně připravili skauti, pionýři či místní dům dětí a mládeže.

Ve stanu, kde se prezentovaly sociální služby, byly připraveny i aktivity pro děti, aby si mohly vyzkoušet, jak se žije lidem s handicapem. Děti, které si vyzvedly soutěžní kartičku a splnily všechny úkoly, obdržely od organizátorů drobné dárky. „Rozdali jsme mezi děti 372 soutěžních kartiček. Také dospělí návštěvníci si mohli vyzkoušet komunikaci pomocí obrázků nebo činnosti se simulací zrakové vady. Myslím si, že akce splnila svůj účel. Navíc vyšlo počasí a do parku přišlo hodně lidí,“ uvedla Blanka Mikundová z odboru sociálních věcí, která byla jednou z hlavních organizátorek Dne sociálních služeb. Celkem 17 organizací prezentovalo 28 druhů sociálních služeb, další čtyři organizace prezentovaly své služby v sociální oblasti, a to včetně sociálního podniku. Získat potřebné informace tak mohli všichni, které tato problematika zajímá.

Zdroj: www.koprivnice.cz

 

Patička pod spodním menu