Medzinárodná spolupráca s RADAMOKom

Strom ako symbol. Na Hájenke pri meste Kopřivnice sa 18.11.2017 stretli zástupcovia krajských rád mládeže zo Slovenska a Čiech. Okrem vzájomného rokovania o aktívnom zapojení mladých ľudí do rozhodovacích procesov spoločne upevňovali svoje vzťahy aj pri sadení ovocných stromov, ktoré symbolizujú budúcnosť ovocia zo vzájomnej medzinárodnej spolupráce. Rada mládeže Žilinského kraja tu tiež nechýbala. Jej zástupcovia tu vysadili niekoľko stromov. Veria, že to bude pokračovaním niekoľkoročnej spolupráce s Radou mládeže Moravskoslezského kraja.

Zdroj: www.rmzk.sk

Patička pod spodním menu