Prodej hájenky má vyřešit problém

Prodej hájenky má vyřešit problém s financováním oprav

Kopřivnice (dam) – Zastupitelé budou v září rozhodovat o tom, zda prodají objekt hájenky na Janíkově louce. Radní doporučili prodej stávajícímu nájemci Radě dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (RADAMOK). Za prodej stavby a zastavěného pozemku by město mělo podle návrhu kupní smlouvy získat necelých 30 tisíc korun.

„Hájenka byla zájmové organizaci, která se věnuje volnému času dětí, pronajata v roce 2012 v dezolátním stavu. Do její rekonstrukce už toto sdružení vložilo přes dva miliony korun a zhruba stejnou částku ještě podle jejich odhadů bude nutné investovat, aby byla rekonstrukce dokončena,“ říká Dagmar Rysová, místostarostka Kopřivnice, zodpovědná za nakládání s obecním majetkem.

Rozdíl mezi znalcem stanovenou, obvyklou cenou pozemku s budovou a finančním vyjádřením jejího zhodnocení činí podle místostarostky něco přes 67 tisíc korun, přesto radnice hodlá objekt prodat ještě o něco levněji.

Důvodů je prý několik. Kupní smlouva obsahuje hned několik omezení. Pokud se RADAMOK stane majitelem objektu, nebude moci bez předchozího nabídnutí městu ke zpětnému odkupu za určenou cenu hájenku prodat, ale ani zastavit. Město si navíc vymínilo možnost bez nároku na nájemné ze strany majitele budovu až pětkrát ročně využívat v rámci akcí, které bude pořádat většinou ve spojení s ekologickou osvětou nebo v rámci volnočasových aktivit pro děti. „Předpokládáme další úzkou spolupráci s případným budoucím majitelem hájenky. Jsme rádi, že jsme získali partnera, který s námi aktivně spolupracuje a má zájem na rozvoji hájenky,“ vysvětlila místostarostka Rysová, proč radnice hodlá projekt prodat s veřejnou podporou.

Jediným důvodem, proč RADAMOK a město začaly letos na jaře jednat o odkupu pronajatého objektu, byla změna pravidel pro udělování dotací ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ze kterých Rada mládeže opravy až doposud financovala. Podle nových podmínek dotační podpory totiž mohou být ministerské peníze investovány pouze do objektů, které příjemce dotací vlastní. Dokončit rozpracovanou rekonstrukci bez externích finančních zdrojů by přitom bylo pro RADAMOK nemyslitelné.

„Město má zájem, aby byly opravy hájenky dokončeny a ta začala sloužit předpokládanému účelu, tedy pro rekreační a vzdělávací aktivity dětí a mladých lidí,“ vysvětlila pohnutky navrhovaného prodeje Dagmar Rysová. To, že bude objekt i po prodeji sloužit k danému účelu, si město podle jejích slov pojistilo jednak v samotné kupní smlouvě, ale také tím, že pozemky v bezprostředním okolí hájenky jejímu budoucímu majiteli pouze zapůjčí.

Zdroj: http://www.koprivnice.cz

Patička pod spodním menu