Smlouva stvrdí spolupráci města a RADAMOK

Kopřivnice (dam) – Následující období bude kopřivnická radnice spolupracovat s Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (Radamok). Potvrzuje to alespoň smlouva o spolupráci na organizování akcí města, kterou obě strany uzavřely.

Radamok je organizace zastřešující mládežnické organizace v celém Moravskoslezském regionu a s Kopřivnicí je propojena především prostřednictvím hájenky na Janíkově sedle nad Kopřivnicí, kterou zrekonstruovala a od roku 2015 vlastní. Už od roku 2012 spolupracuje Rada dětí a mládeže s kopřivnickou radnicí na organizování různých akcí. Nejviditelnější je její podíl na každoročních Dnech Země nebo to byla spolupráce na organizování Dne sociálních služeb.

Radamok se ve smlouvě zavázal zajistit v Kopřivnici organizační a technické zabezpečení minimálně dvou akcí ročně. Ty by měly být zaměřeny hlavně na problematiku životního prostředí a udržitelného rozvoje. Obyvatelé Kopřivnice by se tak mohli dočkat například besed, exkurzí, přednášek, soutěží, výstav či větších celodenních programů.

„Spolupráce probíhá a je úspěšná, proto jsme se se zástupci Radamok dohodli na uzavření smlouvy, která vzájemný vztah upraví,“ uvedl místostarosta Kopřivnice Stanislav Šimíček.

Jedním z důvodů uzavření rámcové smlouvy je podle něj odpadávající nutnost na každou akci hledat nového partnera v soutěži.

„Protože by bylo obtížné dopředu stanovit, kolik a jakých akcí se během následujících let uskuteční, bude na každou připravovanou událost uzavřena jednoduchá smlouva nebo jen objednávka a pro každý případ bude dohodnuta také úhrada za poskytnuté služby,“ doplnil Šimíček.

Zdroj: www.koprivnice.cz

Patička pod spodním menu