BAMBIFEST

BAMBIFEST je pokračováním úspěšné akce Bambiriáda. BAMBIFEST je aktivní přehlídka organizací a zájmových skupin pracujících s dětmi a mládeží formou festivalu, který se koná napříč celou Českou republikou. Cílem BAMBIFESTu je představit široké veřejnosti nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež. Díky BAMBIFESTu mají děti možnost vybrat si tu nejlepší volnočasovou aktivitu. V Moravskoslezském kraji se BAMBIFEST koná ve třech městech - Ostravě, Třinci a Krnově.

 

Veškeré informace o BAMBIFESTu naleznete na webových stránkách festivalu - ostrava.bambifest.cz

BAMBIFEST v Ostravě má tyto části:

 • aktivní prezentace organizací a zájmových skupin pracujících s dětmi a mládeží
 • ukázky táboření, činností s dětmi na schůzkách a rukodělných prací
 • ukázky činnosti divadelních, tanečních a pěveckých spolků na pódiu
 • součástí je soutěž pro základní školy KDO S KOHO s možností vyhrát hodnotné ceny od partnerů BAMBIFESTu

Vystavovatelům nabízíme:

 • prostor pro prezentaci své činnosti na stánku
 • možnost vystoupení na pódiu
 • možnost moderovaných vstupů v průběhu akce
 • možnost stravování během akce
 • pitný režim v průběhu akce

Partnerům a sponzorům BAMBIFEST nabízí:

 • umístění loga na plakátech, webu festivalu a dalších materiálech
 • umístění loga na pódiu přímo v areálu akce
 • možnost prezentační akce na pódiu
 • realizaci informační akce, předvedení produktů, aj.
 • BAMBIFEST v Ostravě má každoročně přes 10 000 návštěvníků

BAMBIFEST


 
 
 

BAMBIFEST Ostrava 2019 je součástí projektu:

Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia

Projekt: „Lidé a kultura na CZ-PL pohraničí“

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001609

Vedoucí partner: Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s.

Partneři projektu: Gmina Krzyzanowice, Powiat Wodzislawski, Obec Šilheřovice

Dotace EFRR: 13 918 EUR

Cíl projektu je dvojího charakteru: první částí je propagování informací o činnosti sociálních organizací. Budou se propagovat organizace z regionů okresu Wodzisław, obce Krzyżanowice, a také obce Šilheřovice a Ostravy. Druhá část projektu je zaměřena na vytvoření prostoru a příležitosti pro rozšíření spolupráce s jinými organizacemi a sociálně aktivními občany, a do budoucna i společnostmi a veřejnými institucemi. Jedná se zejména o organizace, jež se nacházejí v sousedství partnerských obcí, a spolupráce s nimi je na příliš obecné úrovní nebo je málo rozvinutá.

Cz-pl-2017-2020


 
 
 

Patička pod spodním menu