Rada dětí a mládeže

Moravskoslezského kraje - RADAMOK

je dobrovolné sdružení jehož posláním je podporovat v duchu "Úmluvy o právech dítěte"

opravnění zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidi

Chci vědět více o RADAMOK