Proběhlo

Den Země Kopřivnice 19. 4. 2018

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se uskutečnila již tradiční akce v Kopřivnici, Den Země. Ten se slaví na celém světě již od roku 1970 ve více jak 193 zemí. Také v Kopřivnici je tento významný den spojen s přírodou, ekologií a životním prostředím. Město Kopřivnice spolu s Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje si přichystali den plný poznatků, dovedností, ale především zábavy. V parku Dr. Edvarda Beneše se během dopoledne uskutečnil program především pro děti z mateřských a základních škol. Organizátoři si pro základní školy připravily sportovně-vědomostní hru s názvem „Kopřivnická ekologiáda“. Děti soutěžily v netradičních disciplínách a jejich spolužáci je u toho velmi podporovali. Každý účastník si odnesl drobné upomínkové předměty, vítězové pak poukázky na sportovní vybavení, dárkové předměty od města Kopřivnice a pro celou školu také finanční odměnu. Pokud zrovna děti nesoutěžily, mohly navštívit několik stánků. Děti si mohly zasadit květiny do... zobrazit celý článek

Tornádo 6. ročník 25. 3. 2017

6. ročník nepostupové soutěže mažoretek máme za sebou. Letos se na přání účastníků nekonala před Vánocemi, ale až na jaře, a jsme rádi, že jsme přání splnili. Otevřeli jsme také nové kategorie, a to sóla a dua/tria. Čekalo nás neuvěřitelných 112 soutěžních vystoupení od 19 klubů, na které se přišlo podívat téměř 500 diváků. A mažoretek? Těch se na pódiu vystřídalo skoro 500! Na začátku soutěže jsme shlédli krásná soutěžní čísla velkých formací (od 8 soutěžících v jedné formaci). A bylo se na co dívat. Děvčata v krásných kostýmech předvedla velmi pěkné výkony, ale vyhrát nemůžou všichni. V kategorii do 8 let se radovaly z vítězství kluby Babypanenky Hranice, Krokodýl Ostrava a MK Ballerisimo Hlučín. Kategorii od 9 do 11 let ovládly Minipanenky Hranice, SK Mažoretky Paprsky Hlučín a MK Ballerisimo Hlučín. V kategorii od 12 do 14 let se umístily na stupních vítězů Panenky Hranice, SK Mažoretky Paprsky Hlučín a MK Ballerisimo Hlučín. V nejstarší kategorii si zlato... zobrazit celý článek na tornadoostrava.cz

24. Vánoční orienťák + Rogaining 17. 12. 2016

A je tu opět předvánoční období a s ním také vánoční orientační běh a rogaining, konaný v Areálu zdraví v Bělském lese. Potkalo nás trochu mrazivé počasí s popraškem sněhu, ale ani to neodradilo spoustu účastníků, aby byli venku. RADAMOK již tradičně smažil bramborové placky. Po vysvětlení pravidel se účastníci rozběhli po Bělském lese na hodinový roganing. Jakmile všichni doběhli do cíle, občerstvili se placky a následoval orientační běh, kde běžce čekalo několik kontrol. Cíl byl již tradičně v klubovně TOM Čmoudík, kde se vyhodnotily oba závody, dojedly se placky a předaly se odměny... zobrazit celý článek

Valné shromáždění RADAMOK 15. 6. 2016

15.6.2016 proběhlo valné shromáždění RADAMOK. Sešlo se více než 50 % zástupců členů RADAMOK, valné shromáždění tak bylo usnášeníschopné. Předseda Jan Dudek zahájil VS a představil výroční zprávu za rok 2015. Dále hospodář Vladimír Peter předložil dokumenty k hospodaření RADAMOK za rok 2015 a rozpočet na rok 2016. Byla také předložena revizní zpráva za rok 2015 Janou Jurčagovou. Na valném shromáždění jsme také přivítali hosta, kterým byl zástupce organizace Dakota, o.p.s., který nám představil svou činnost a nabídl případnou spolupráci jak s RADAMOKem, tak také se členskými organizacemi. Celé Valné shromáždění se neslo ve velmi příjemném přátelském duchu. Všem členským organizacím přejeme příjemné prázdniny a těšíme se opět na další setkání... zobrazit celý článek a fotogalerii


BAMBIFEST Ostrava 20. - 21. 5. 2016

20. 5. 2016 a 21. 5. 2016 se konal už 18. ročník festivalu pro děti BAMBIFEST v Ostravě-Bělském lese. Původní Bambiriáda má nástupce, za kterého se nemusí stydět. Bambiriáda, jak se festival jmenoval 16 let, jen dostala před dvěma lety nové jméno. BAMBIFEST je tedy pokračováním úspěšné akce, který je přehlídkou volnočasových aktivit pro děti a mládež. Do akce se zapojilo téměř 40 organizací se svým stánkem a aktivitou pro děti a přes 20 organizací, které vystoupily na pódiu. Záštitu nad ostravským BAMBIFESTem převzali starosta obvodu Ostrava–Jih Bc. Martin Bednář, náměstek primátora města Ostravy Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věra Palková a senátor Ing. Leopold Sulovský. Počasí nám letos velmi hrálo do karet a návštěvnost se za 2 dny festivalu vyšplhala k 10 000 návštěvníků. Děti během akce získávaly u jednotlivých vystavujících organizací za aktivity razítko do BAMBIpasu, který byl slosovatelný... zobrazit celý článek a fotogalerii

Trefa 30. 4. 2016

V sobotu proběhla v Orlové u dolu Lázy další TREFA. Je to soutěž ve strefování se na cíl granáty, šipkami a střelbě z praku, vzduchovek, luku, malorážkové pušky a malorážkové pistole. Počasí bylo nádherné a tak se soutěže zúčastnilo rekordních 84 závodníků. Výsledky si můžete prohlédnout... zobrazit celý článek

Napříč krajem 2015

Pokračování dvouletého projektu na podporu mládežnických iniciativ. Cílem letošního roku bylo vytvoření podkladů pro strategické dokumenty obcí a kraje v oblasti práce s dětmi a mládeží. V rámci projektu se uskutečnily čtyři kulaté stoly, na kterých se diskutovaly jednotlivé oblasti podpory práce s dětmi a mládeži. Součásti sběru dat pro tvorbu koncepce byly i dotazníková šetření, které vyplňovaly dětí na základních a středních školách, ale i mládež z ulice. K dispozici jsou výstupy od téměř jednoho tisíce respondentů. Víme tak, co mladým lidem chybí, kde necítí dostatečnou podporu z měst a obcí a taky, co je odrazuje zůstat po ukončení studii v našem kraji... zobrazit celý článek a fotogalerii

Nezlom si vaz! 2015

Nový projekt v naší činnosti, který byl financován z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. Cílem projektu byla minimalizace rizik spojených s činnostmi dětí a mládeže při řadě běžných oddílových, zájmových a školních aktivit. Základem projektu bylo vytvoření metodiky a zorganizování několika projektových dnů NEzlom si vaz! Ty proběhly v různých městech Moravskoslezského kraje a byly zaměřeny na bezpečnost dětí a mládeže a zejména na předcházení rizik zodpovědným chováním vedoucích a instruktorů. Vedoucí byli předem proškoleni z bezpečnosti a následně spolu s dětmi vymýšleli modelové situace na prevenci úrazů při jejich běžné kolektivní činnosti. Z projektového dne vznikly videoukázky, návody a modelové situace, které mohou sloužit k dalšímu preventivnímu působení i po skončení projektu, stejně jako metodika projektového dne, jíž mohou vyžít základní i střední školy, či jiné vzdělávací organizace pracující s mládeží na svůj vlastní projektový den... zobrazit celý článek

Osadníci z Katanu 2015

Kvalifikační turnaj na mistrovství ČR v oblíbené strategické hře se soutěžilo i před Vánocemi. Dvanáct účastníků si dorazilo zpříjemnit dopoledne hrou, ve které se obchoduje se dřevem, kamením, obilím. Stavěly se cesty, vesnice, budovala se vojska. Všichni se dobře bavili, vyhrát mohl jen jeden, ale ani ostatní neodešli domů s prázdnou. Každý si odnesl společenskou hru jako památku na toto příjemné dopoledne... zobrazit celý článek

Patička pod spodním menu