Proběhlo v roce 2016

24. Vánoční orienťák + Rogaining 17. 12. 2016

A je tu opět předvánoční období a s ním také vánoční orientační běh a rogaining, konaný v Areálu zdraví v Bělském lese. Potkalo nás trochu mrazivé počasí s popraškem sněhu, ale ani to neodradilo spoustu účastníků, aby byli venku. RADAMOK již tradičně smažil bramborové placky. Po vysvětlení pravidel se účastníci rozběhli po Bělském lese na hodinový roganing. Jakmile všichni doběhli do cíle, občerstvili se placky a následoval orientační běh, kde běžce čekalo několik kontrol. Cíl byl již tradičně v klubovně TOM Čmoudík, kde se vyhodnotily oba závody, dojedly se placky a předaly se odměny... zobrazit celý článek

Valné shromáždění RADAMOK 15. 6. 2016

15.6.2016 proběhlo valné shromáždění RADAMOK. Sešlo se více než 50 % zástupců členů RADAMOK, valné shromáždění tak bylo usnášeníschopné. Předseda Jan Dudek zahájil VS a představil výroční zprávu za rok 2015. Dále hospodář Vladimír Peter předložil dokumenty k hospodaření RADAMOK za rok 2015 a rozpočet na rok 2016. Byla také předložena revizní zpráva za rok 2015 Janou Jurčagovou. Na valném shromáždění jsme také přivítali hosta, kterým byl zástupce organizace Dakota, o.p.s., který nám představil svou činnost a nabídl případnou spolupráci jak s RADAMOKem, tak také se členskými organizacemi. Celé Valné shromáždění se neslo ve velmi příjemném přátelském duchu. Všem členským organizacím přejeme příjemné prázdniny a těšíme se opět na další setkání... zobrazit celý článek a fotogalerii

BAMBIFEST Ostrava 20. - 21. 5. 2016

20. 5. 2016 a 21. 5. 2016 se konal už 18. ročník festivalu pro děti BAMBIFEST v Ostravě-Bělském lese. Původní Bambiriáda má nástupce, za kterého se nemusí stydět. Bambiriáda, jak se festival jmenoval 16 let, jen dostala před dvěma lety nové jméno. BAMBIFEST je tedy pokračováním úspěšné akce, který je přehlídkou volnočasových aktivit pro děti a mládež. Do akce se zapojilo téměř 40 organizací se svým stánkem a aktivitou pro děti a přes 20 organizací, které vystoupily na pódiu. Záštitu nad ostravským BAMBIFESTem převzali starosta obvodu Ostrava–Jih Bc. Martin Bednář, náměstek primátora města Ostravy Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věra Palková a senátor Ing. Leopold Sulovský. Počasí nám letos velmi hrálo do karet a návštěvnost se za 2 dny festivalu vyšplhala k 10 000 návštěvníků. Děti během akce získávaly u jednotlivých vystavujících organizací za aktivity razítko do BAMBIpasu, který byl slosovatelný... zobrazit celý článek a fotogalerii

Trefa 30. 4. 2016

V sobotu proběhla v Orlové u dolu Lázy další TREFA. Je to soutěž ve strefování se na cíl granáty, šipkami a střelbě z praku, vzduchovek, luku, malorážkové pušky a malorážkové pistole. Počasí bylo nádherné a tak se soutěže zúčastnilo rekordních 84 závodníků. Výsledky si můžete prohlédnout... zobrazit celý článek

Patička pod spodním menu