RADAMOK přijímá nové členy!

Jste spolek, subjekt pracující s dětmi a mládeží?

Chcete se podílet na organizaci činnosti pro děti a mládež v Moravskoslezském kraji?

Chcete zviditelnit svou organizaci?

Chcete zdarma pojištění proti odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění?

Potřebujete právní nebo ekonomickou radu?

Chcete pomoci s vyřizováním grantů a dotací?

Pak jsme tady pro Vás!

Pokud jste organizace pracující s dětmi a mládeží, nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, či DDM nebo SVČ, neváhejte!

Kontaktujte nás ještě dnes a staňte se členy RADAMOK.

Těší se na Vás současní členové.

Informace ke členství

Že jste ještě neslyšeli o RADAMOK – Radě dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s.? Podívejte se zde.

Souhrn výhod členství v Radě dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s.

 • snadný a bezplatný přístup k informacím,
 • informační servis ke grantům a dotacím,
 • poradenská služba,
 • informace z oblasti vzdělávání,
 • aktualizované legislativní zpravodajství,
 • prezentace na našich akcích,
 • bezplatné Úrazové pojištění a Pojištění odpovědnosti za škodu. viz ODKAZČRDM,
 • prezentace spolků – naši členové mohou využívat náš web ke zviditelnění jimi pořádaných akcí,
 • možnost navázání spolupráce s ostatními členy RADAMOK,
 • pozvánky na akce související s volným časem dětí a mládeže,
 • vzdělávání – pozvánky na kurzy a semináře,
 • novinky z prostředí RADAMOK.

Kdo může být členem?

Členem RADAMOK se může stát každá nezisková právnická osoba, a to spolek nebo organizace, která má jinou právní formu, zejména o. p. s., ústav, nadace a nadační fond která má své stanovy nebo jiné zakládací dokumenty v souladu se Stanovami RADAMOK – pracuje s dětmi a mládeží, nebo je organizací dětí a mládeže. Veškeré podrobnosti stanovují stanovy RADAMOK ke stažení zde. Členství v RADAMOK vzniká dnem, kdy přihlášku žadatele schválí Představenstvo RADAMOK a člen uhradí členský příspěvek.

Členové RADAMOK mají právo:

 • podílet se na činnosti RADAMOK,
 • svobodně vyjadřovat své názory a stanoviska k činnosti RADAMOK,
 • vyvíjet vlastní činnost bez zásahů ze strany RADAMOK,
 • být pravidelně a zevrubně informováni o činnosti všech orgánů RADAMOK,
 • účastnit se prostřednictvím zástupců ustanovených dle Stanov RADAMOK na jednání
 • orgánů RADAMOK,
 • vystoupit z RADAMOK,
 • navrhovat kandidáty na předsedu.

Jaká je výše členských příspěvků?

Valné shromáždění RADAMOK na jednání 5. 6. 2014 stanovilo výši členských příspěvků od 1. 1. 2015 na 500 Kč za spolek na kalendářní rok.

Jak se stát členy RADAMOK

Vyplňte Přihlášku do RADAMOK, kterou Vám na vyžádání automaticky zašleme a doručte do naší kanceláře spolu s kopií stanov či zřizovacího dokumentu a kopií úplného výpisu ze spolkového rejstříku, který je ke stažení na https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Na základě Vámi vyplněné Přihlášky odhlasuje Představenstvo RADAMOK Vaše členství.

Členem RADAMOK se stáváte ve chvíli, kdy uhradíte členský příspěvek a zaregistrujete se do informačního portálu, poté můžete využívat všech výhod, které Vám členství přináší.

Budeme upřímně velmi rádi, stanete-li se členem RADAMOK, jsme připraveni na spolupráci a individuální přístup. Máte-li zájem stát se naším členem nebo máte-li nějaké dotazy, kontaktujte nás:

Patička pod spodním menu