O nás

O RADAMOKU

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje – RADAMOK je dobrovolné sdružení, jehož snahou je podporovat v duchu „Úmluvy o právech dítěte“ oprávněné zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí. Hlavním posláním je zajišťovat členským organizacím zázemí pro jejich aktivity, napomáhat jim v jejich činnostech a poskytovat právní, ekonomický a metodický servis.

HISTORIE
RADAMOK vznikla v říjnu roku 2000 ze spontánního společného zájmu ostravských dětských a mládežnických organizací. Brzy získala kontakty na Českou radu dětí a mládeže i na tehdy vznikající Krajský úřad a další subjekty. V roce 2001 došlo k rozmachu činnosti. RADAMOK poprvé uspořádala Regionální vrcholnou výměnu zkušeností (RVVZ) v Městě Albrechticích.

PŮSOBNOST A SÍDLO
RADAMOK působí na území celé České republiky, zejména však v Moravskoslezském kraji. Sídlem je kancelář na ul. Na Mýtě 1556/10 v Ostravě-Hrabůvce.

 

Nejvýznamnější akce RADAMOK

Mezi aktuální akce pořádané RADAMOK patří:

BAMBIFEST
Pokračování úspěšného projektu Bambiriáda. Koná se od roku 2015 s postupným rozmachem do celé ČR, akci zaštiťuje právě RADAMOK.

WEB: ostrava.BAMBIFEST.cz

Mládež kraji
Projekt Mládež kraji je realizován Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje s podporou MŠMT a zapojených měst. Jedná se o projekt na podporu mládežnických iniciativ pro mládežníky ve věku 15-26 let. Projekt je velmi úspěšný.

WEB: www.moravskoslezsky.mladezkraji.cz

Tornádo
Od roku 2010 pořádáme mezinárodní nepostupovou soutěž mažoretek a roztleskávaček. Mažoretky soutěží v kategoriích formace, miniformace, sóla, dua/tria. Týmy získávají za účast drobné dárky od partnerů a vítězky také medaile.

WEB: www.tornadoostrava.cz

Den Země
Den Země pravidelně pořádáme ve městě Kopřivnice, se kterým spolupracujeme i na dalších aktivitách. Jedná se o akci k oslavám Dne Země.

Osadníci z Katanu
Soutěž v oblíbené stolní hře není pouze v rámci Moravskoslezského kraje, jedná se také o kvalifikační turnaj na Mistrovství ČR.

Trefa
Pravidelná akce, kdy si soutěžící zastřílí v 7 disciplinách – od šipek, přes granát, luk, prak, ale také si můžete vyzkoušet střelbu z malorážkové pušky nebo pistole.

Azimut
Každoroční soutěž dvojic v orientačním běhu a tábornických dovednostech. Akce je pravidelně zpestřena smažením bramboráků účastníkům přímo v Bělském lese.

Plesy
Zábava nejenom pro členy RADAMOK. Nechybí tombola a skvělá kapela. Ples RADAMOK se uskutečňuje dle aktuálního zájmu členských organizací.

Ostrovtip
Ostrovtip je akce, která spadá do kategorie šifrovacích her a jako jedna z mála probíhá na území města Ostravy a v blízkém okolí. Dvou až pětičlenné týmy mají za úkol ve stanovené době najít a vyluštit daný počet nejrůznějších úkolů-hádanek-šifer. Cílem je dostat se k poslední šifře a vyluštit ji.

Další
Mimo pravidelných událostí konáme řadu akcí přímo na klíč, jako jsou letní příměstské i pobytové tábory, vzdělávací kurzy a školení, táborové školy apod.

Spolupracujeme

72 hodin
Tři dny dobrovolnické činnosti, které se v ČR konají pravidelně již od roku 2011. Dobrovolníci po celé republice se pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů bude mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků.

WEB: www.72hodin.cz

CVVZ (Celostátní vzájemná výměna zkušeností)
V roce 2006 jsme byli pořadateli této celostátní události, účastnilo se jí 1 100 účastníků z České a Slovenské republiky, na přípravě se podílelo 200 lektorů a 150 pořadatelů. Během 4denní akce se uskutečnilo na 500 programů pro vedoucí dětských kolektivů. Tato CVVZ byla doposud ze všech největší a účastníci předchozích ročníků CVVZ hodnotili naši CVVZ jako průlomovou.

RVVZ (Regionální velká výměna zkušeností)
Od roku 2001 uskutečňujeme tuto vzdělávací akci jako setkání vedoucích a instruktorů dětských sdružení.

Kulaté stoly k aktuálním problémům
Nárazové akce určené k řešení aktuálních problémů v oblasti legislativy neziskových organizací, koncepce práce s mládeží apod.

Ukončené projekty

Bambiriáda
Prezentace činnosti dětských organizací a dalších subjektů pro veřejnost, jedná se o celostátní akci, která byla roku 2014 ukončena a nahrazena jinými podobnými akcemi, v Moravskoslezském kraji a dalších 2 krajích pod názvem BAMBIFEST.

Napříč krajem
Opět projekt realizovaný RADAMOKem. Napříč krajem slouží k podpoře nápadů mladých lidí. V tomto programu je nastavena věková hranice na 15 - 30 let a jednotlivé neformální skupiny mohou získat na svůj projekt finanční podporu až 50.000,-Kč. Projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem a programem Mládež v akci z prostředků EU.

Ostravské záření
Náborová akce do dětských kroužků a oddílů pořádána každoročně v měsíci září. Tato akce byla již opuštěna a nahrazena podobnými akcemi v okolí.

Sběr víček z PET láhví
Kdysi významná akce RADAMOK se soutěži školních kolektivů i jednotlivců. Akce byla předána k organizaci jednomu z našich členských sdružení DAKOTA.

VÝHODY ČLENSTVÍ V RADAMOK

  • Pojištění odpovědnosti za škodu dobrovolným pracovníkům členských organizací RADAMOK (hlavní vedoucí dětských táborů, osoby pravidelně pracující s dětmi a mládeží, statutární orgány pojištěných organizací).
  • Úrazové pojištění všech členů členských organizací RADAMOK, vztahuje se i na další účastníky akcí, kteří nejsou členy pojištěných organizací.
  • Výhodnější podmínky pronájmu movitých věcí, jako jsou altány, párty stany, pódium, ozvučení, pivní sety, lezecká stěna a mnoho dalších potřeb.
  • V neposlední řadě výhodnější podmínky pro využití objektu Hájenky v Janíkově sedle u Kopřivnice – v současné době objekt prochází postupnou rekonstrukci, ale již je možné ho plnohodnotně využívat. WEB: http://www.radamok.cz/hajenka/
  • Cenné zkušenosti při pořádání projektů a akcí v Moravskoslezském kraji.
  • Konzultace při založení vlastních webových stránek a slevy u našich partnerů nabízející webové služby.

RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, z. s. (RADAMOK, z. s.)

RADAMOK je již transformována na spolek dle NOZ a veškeré údaje o statutárních orgánech jsou uvedeny v rejstříkovém soudu. Aktuální platné stanovy schválené Valným shromážděním RADAMOK dne 20. 6. 2018 jsou k nahlédnutí zde.

Patička pod spodním menu