Připravujeme

Valné shromáždění RADAMOK

Dovolujeme si Vás pozvat na VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ RADAMOK členských organizací, které se uskuteční ve středu 20. června 2018 v 16,00 hod. v kanceláři RADAMOK Ostrava – Hrabůvka, Na Mýtě 1556/10

Program VS 2018:

 • Zahájení a přivítání hostů
 • Volba předsedajícího
 • Volby ověřovatelů usnesení
 • Stanovení ověřovatele
 • Stanovení zapisovatele
 • Schválení programu
 • Výroční zpráva za rok 2017
 • Hospodaření v roce 2017
 • Zpráva kontrolní komise za rok 2017
 • Rozpočet na rok 2018
 • Volba Předsedy RADAMOK
 • Volba Místopředsedy RADAMOK
 • Jmenování členů Představenstva RADAMOK
 • Jmenování ředitele kanceláře RADAMOK
 • Volba členů Kontrolní komise RADAMOK
 • Různé
 • Diskuse
 • Usnesení
 • Závěr

Za RADAMOK

V Ostravě 8. 5. 2018 - předseda Jan Dudek

příloha: Pozvánka na Valné shromáždění RADAMOK.pdf

Patička pod spodním menu