Cena přístav 6. 12. 2013

Cena Přístav doplula také do Moravskoslezského kraje. ​Laureátů a laureátek bylo letos celkem 13 – historicky nejvíce od roku 2002, kdy ČRDM Cenu Přístav zavedla. A vskutku historické byly i prostory, kde třináct nominovaných svá ocenění přebíralo: šlo o primátorskou rezidenci na Mariánském náměstí, v těsném sousedství Městské knihovny v Praze.

Cena Přístav je symbolickým výrazem uznání. ČRDM jejím udělením vyjadřuje dík představitelům veřejné správy na místní či regionální úrovni – nebo i zástupcům firem – za jejich přínos k rozvoji mimoškolní výchovy. Navrhnout kandidáty na Cenu Přístav mohou alespoň tři občanská sdružení dětí a mládeže nebo Domy dětí a mládeže. Ocenění má podobu ručně malované „trosečnické“ lahve s vloženým poselstvím. Smyslem této ceny je poukázat na pozitivní zkušenosti z komunální politiky, obecně z veřejného života v daném regionu. Udělená Cena Přístav jako by říkala: přístup laureátky či laureáta k navrhovatelům z řad dětských a mládežnických spolků stojí za povšimnutí a může být všem ostatním ve stejné funkci či pozici inspirací. Podrobnosti o Ceně Přístav, laureátech jednotlivých ročníků a důvodech jejich ocenění najdete na stránkách.

Mgr. Renáta Solská

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu – referent odboru mládeže, volnočasových aktivit

Představení

Paní Solská se zajímá nad rámec svých pracovních povinností o problematiku dětí a mládeže. Významně podporuje činnost krajských rad, účastní se jejich jednání na úrovni kraje, ale i v celostátním měřítku. Aktivně se zapojuje do vzdělávacích a prezentačních akcí, pravidelně se účastní jako host výročních zasedání dětských a mládežnických organizací, kulatých stolů, slavnostních zahájení akcí, prezentuje činnost kraje, předává ceny výhercům apod. Podílí se na koncepci rozvoje činnosti dětí a mládeže, aktivně naslouchá potřebám těchto organizací a tyto potřeby implementuje do grantových programů.

Navrhovatelé

  • Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje
  • Petrklíč help, o.s.
  • Royal Rangers v ČR

Cena přístav 6. 12. 2013 - fotogalerie


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patička pod spodním menu