Proběhlo v roce 2017

Projekt Mládež kraji 2017

Projekt Mládežnických iniciativ „Mládež kraji“ běžel v roce 2017 již počtvrté. Program je určen na podporu aktivní mládeže, která může pro svůj nápad získat finanční podporu až 40.000,-Kč. Cílovou skupinou pro realizaci aktivit jsou lidé ve věku 15-26 let. Příjemci výstupu z těchto aktivit jsou od děti předškolního věku až po seniory. Rozjezd projektu byl v tomto roce velmi pozvolný, dlouho nebyla jasná výše podpory z MŠMT, a tak z naší strany vázla i vyjednávání o místní podpoře. Nakonec se podařilo získat podporu z města Třinec, Ostrava a Český Těšín. Zbytek prostředků jsme pak získali od místních podnikatelů. Celkem se opět registrovalo téměř 50 mládežnických nápadů. Během roku proběhly 4 neformální školení a několik desítek konzultací. Hodnotící komise, které zasedly v našem kraji šestkrát, nakonec podpořily 35 projektů k realizaci a rozdělily mezi uchazeče rovný jeden milion korun... zobrazit celý článek

Osadníci z Katanu 17. 12. 2017

RADAMOK již mnoho let pořádá kvalifikační dubnový turnaj na mistrovství ČR v oblíbené deskové hře Osadníci z Katanu. V letošním roce nám, ale tento „přidělený“ termín kolidoval s jinou akcí, a proto jsme tento turnaj nechali zorganizovat naše přátele. Turnaj v oblíbené hře jsme si ale nemohli odpustit, tak jsme uspořádali alespoň tradiční Vánoční turnaj v Osadnících. Turnaj se konal v prostorách RADAMOK v neděli 17. prosince a akce se zúčastnily dvě desítky hráčů. Opět se hrálo na čtyři kola a krom náhody (reprezentované náhodnými hody kostkami) byla zapotřebí taktika a herní zkušeností. Nejlepší hráči byli opět odměněni cenami, ale všichni účastníci si užili Vánoční pohody s partou stejně naladěných kamarádů... zobrazit celý článek a fotogalerii

Vánoční orienťák + Rogaining 16. 12. 2017

Pravidelná předvánoční akce v přírodě, tentokrát v sobotu 16.12.2017. Hodinový rogaining, což je soutěž družstev, kdy je cílem soutěžících během jedné hodiny získat co nejvyšší počet bodů za nalezení kontrol. Kontroly jsou bodovány podle obtížnosti nalezení a jejich vzdálenosti od startu. Je na každém, zda zvolí jednodušší kontroly s menším počtem bodů, nebo se vrhne na nalezení obtížnějších a vzdálenějších kontrol. Rozhoduje jen počet bodů získaných za hodinu. Kdo nestihne včasný návrat, má připočtené ztrátové body za každou minutu pozdního návratu. Po tomto rozběhání následuje branný závod s množstvím kontrol a úkolů z tábornických dovedností, na kterém se spolupodílí přípravou TOM Čmoudík. Celé akce se účastnilo šest desítek soutěžících. K akci neodmyslitelně patří občerstvení ve formě čerstvého bramborového placku připravovaného přímo v lese v průběhu závodu. Vyhlášení výsledků proběhlo v nedaleké klubovně Čmoudíků... zobrazit celý článek a fotogalerii

Výsadba ovocné aleje u Hájenky 18. 11. 2017

Díky grantů z Nadace Partnerství jsme mohli zrealizovat projekt na zkrášlení okolí naší Hájenky v Kopřivnici. Cílem projektu byla výsadba ovocné aleje z Janíkova sedla až k naší Hájence se zachováním původních českých odrůd ovocných stromů. Akce byla veřejná a my ji spojili s mezinárodním setkáním naší spřátelené Rady mládeže Žilinského kraja. V úvodu jsme si promítli krátký film o Hájence a její rekonstrukci a pak už jsme se věnovali samotné výsadbě. Díky značnému počtu účastníků nám šla sadba celkem pěkně od ruky. Po výsadbě, které se zúčastnilo okolo 35 osob, byl prostor na přátelské posezení, navázání nových kontaktů a naplánování budoucích společných projektů. Počasí, i když to tak původně nevypadalo, se nakonec umoudřilo a i koncem listopadu nám dovolilo čerpat energii z podzimního sluníčka. O alej, která čítá 18 ovocných stromů (jabloně, hrušně, třešně, višně, švestky a meruňky), budeme dále pečovat a věřit, že se nám brzy odmění... zobrazit celý článek a fotogalerii

72 hodin RADAMOK 13. - 15. 10. 2017

Již po šesté se RADAMOK zapojil do projektu ČRDM s názvem 72 hodin. Jedná se o projekt, kdy se dobrovolníci z celé republiky v jednotném termínu 12. – 15. 10. 2017 zapojují do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Kromě vlastního projektu na zkrášlování okolí hájenky v Kopřivnici je RADAMOK také krajským koordinátorem aktivit a výdejním místem pro sazenice ovocných stromů, které v kraji distribuuje. V letošním roce tak rozdal 73 sazenic stromů. Na Hájence jsme uklízeli nepořádek v širokém okolí, udržovali zeleň, káceli náletové dřeviny a odváželi odpad. V našem sadu jsme vysadili další tři ovocné stromy: jabloň, hrušku a třešeň. Dobrovolnické akce se zúčastnilo 16 osob... zobrazit celý článek a fotogalerii

Trefa 17. 9. 2017

Stará soutěž, nový termín, nové místo. Deset let jsme se pravidelně na jaře scházeli na střelnici v Orlové Lázy. Letos bylo jarní počasí tak nepříznivé (sníh, led a zima), že střelnice měla z bezpečnostních důvodů přerušenou činnost. Museli jsme soutěž odložit na podzim a jelikož jsme nebyli schopni najít v Orlové vhodný termín, museli jsme hledat i novou střelnici. Nakonec se vše podařilo a v polovině září proběhl již 11. ročník TREFY na střelnici Skalka v Ostravě Porubě. Přestože 17. září znovu pršelo, sešlo se více než 80 soutěžících, kteří bojovali o co nejlepší trefu v deseti disciplínách (malorážková puška, pistole, vzduchovka, šipky, granát, ringo, kop na branku, hod na důlek apod.) Soutěžící jsou rozděleni do několika věkových kategorii, a ti nejlepší si odnesou hodnotné ceny – sportovní potřeby. Od tohoto ročníku taky odměňujeme pohárem závodníka s nejlepší trefou, tedy toho, kdo nasbíral úplně nejvíce bodů za celou soutěž. Akce se povedla, ale hlavně jsme našli... zobrazit celý článek a fotogalerii

Valné shromáždění RADAMOK 14. 6. 2017

V průběhu roku 2017 se uskutečnilo jedno jednání Valného shromáždění RADAMOK jako vrcholného orgánu. 14. 6. 2017 proběhlo Valné shromáždění RADAMOK. Sešlo se méně než 50 % zástupců členů RADAMOK, Valné shromáždění tak nebylo usnášeníschopné. Proto jsme zvolili náhradní termín, ve kterém jsme již byli usnášeníschopní. Předseda Jan Dudek zahájil VS a představil Výroční zprávu za rok 2016. Dále hospodář Vladimír Peter předložil dokumenty k hospodaření RADAMOK za rok 2016 a rozpočet na rok 2017. Byla také předložena zpráva Kontrolní komise RADAMOK za rok 2016. Jelikož v průběhu roku změnil Pionýr, z. s. – Moravskoslezská krajská organizace svého zástupce v RADAMOK, museli jsme zvolit nového místopředsedu. Na návrh Předsedy RADAMOK byl zvolen Lukáš Látal z Rizika internetu a komunikačních technologií, z.s. Děkujeme za spolupráci Martinu Paličkovi, který vykonával funkci místopředsedy. Celé Valné shromáždění se neslo ve velmi... zobrazit celý článek

BAMBIFEST Ostrava 19. - 20. 5. 2017

19. 5. 2017 a 20. 5. 2017 se konal již 19. ročník festivalu pro děti BAMBIFEST v Ostravě - Bělském lese. BAMBIFEST je největší přehlídka organizací a skupin naplňujících volný čas dětí a mládeže. Do akce se zapojilo přes 30 organizací se svým stánkem a aktivitou pro děti a téměř 25 organizací, které vystoupily na pódiu. Záštitu nad ostravským BAMBIFESTem převzali starosta Městského obvodu Ostrava–Jih Bc. Martin Bednář, náměstek primátora města Ostravy Ing. Vladimír Cigánek, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislav Folwarczny a senátor Ing. Leopold Sulovský. Počasí nám letos velmi hrálo do karet a návštěvnost se za 2 dny festivalu vyšplhala k téměř 8 000 návštěvníkům. Děti během akce získávaly u jednotlivých vystavujících organizací za aktivity razítko do BAMBIpasu, který byl slosovatelný o drobné a sladké odměny. Navíc tento BAMBIpas sloužil jako vstupenka na doprovodné akce BAMBIFESTu, které mohou účastníci festivalu navštívit i... zobrazit celý článek a fotogalerii

Den Země Kopřivnice 16. 5. 2017

Letos si Kopřivnice připomněla Den Země až minulý týden, neboť z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byl dubnový termín zrušen. Celodenní program aktivit v sadu dr. Eduarda Beneše probíhal pod patronací občanského sdružení Rozchodník a Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje. Téma letošního Dne Země bylo inspirováno mezinárodním rokem OSN – Udržitelný turismus pro rozvoj, a proto měl svůj stánek v sadu jak místní Klub českých turistů, tak seniorský klub turistů. Pro děti bylo připraveno na 30 aktivit. Děti měly možnost vyrábět věci z přírodnin či odpadových materiálů, ale mohly se dozvědět i zajímavé informace. Mohly si vyrobit ruční papír, svíci z voskového plástu, na kamenném mlýně mlít obilí, na mapě vidět původ rostlin, které se hlavní měrou podílejí na výživě obyvatel planety, a... zobrazit celý článek a fotogalerii

Mezinárodní setkání rad dětí a mládeže 25. - 26. 3. 2017

První mezinárodní setkání krajských rad proběhlo o víkendu 25. - 26. března 2017 v Trenčíně. Na jednání se sešli zástupci většiny slovenských krajských rad, za Českou republiku se zúčastnil moravskoslezský RADAMOK, jihočeský RADAMBUK a z Vysočiny KRDMV. Na úvod měl každý zástupce prostor na představení vlastní rady, jejich aktivit, radostí i problémů. Tady jsme zjistili, že i když poslání krajských rad na Slovensku a u nás je obdobné, tak se naše aktivity poměrně dost liší. Na Slovensku je důraz kladen na aktivní občanství, participaci na veřejném životě a prim hrají školské rady, obdoby našich mládežnických parlamentů. Naopak v Česku je kladen důraz na přímou práci s dětmi a mládeži, její neformální vzdělávání, spolkovou činnost. Druhý den jednání pokračovalo plánováním společných střetnutí a možnostmi vzájemné spolupráce. Celé setkání se neslo v pozitivním duchu a navázala se četná přátelství... zobrazit celý článek

Tornádo 6. ročník 25. 3. 2017

6. ročník nepostupové soutěže mažoretek máme za sebou. Letos se na přání účastníků nekonala před Vánocemi, ale až na jaře, a jsme rádi, že jsme přání splnili. Otevřeli jsme také nové kategorie, a to sóla a dua/tria. Čekalo nás neuvěřitelných 112 soutěžních vystoupení od 19 klubů, na které se přišlo podívat téměř 500 diváků. A mažoretek? Těch se na pódiu vystřídalo skoro 500! Na začátku soutěže jsme shlédli krásná soutěžní čísla velkých formací (od 8 soutěžících v jedné formaci). A bylo se na co dívat. Děvčata v krásných kostýmech předvedla velmi pěkné výkony, ale vyhrát nemůžou všichni. V kategorii do 8 let se radovaly z vítězství kluby Babypanenky Hranice, Krokodýl Ostrava a MK Ballerisimo Hlučín. Kategorii od 9 do 11 let ovládly Minipanenky Hranice, SK Mažoretky Paprsky Hlučín a MK Ballerisimo Hlučín. V kategorii od 12 do 14 let se umístily na stupních vítězů Panenky Hranice, SK Mažoretky Paprsky Hlučín a MK Ballerisimo Hlučín. V nejstarší kategorii si zlato... zobrazit celý článek na tornadoostrava.cz

Patička pod spodním menu