Vánoční orienťák a Rogaining 21. 12. 2013

V sobotu jsme se sešli v areálu zdraví v Ostravě-Bělském lese, abychom se trochu proběhli a vyzkoušeli si znalosti z orientačního běhu. Po vysvětlení pravidel rogainingu se rozběhlo 9 družstev po Bělském lese, aby během hodiny našlo 15 kontrol (lampiony s kleštěmi). Všichni tuto aktivitu zvládli, dokonce i ty nejmenší děti.

Mezi rogainingem a vánočním během se všichni posilnili bramborovými placky a čajem, které připravil RADAMOK.

Poté, co byly vysvětleny další pravidla, vyrazili do lesa družstva v krátkých intervalech na trať, která končila v klubovně TOM Čmoudík. Na trati je čekalo 11 nelehkých úkolů, poprali se však s nimi všichni a nakonec jsme se všichni setkali v klubovně, kde nás čekaly další bramborové placky.

Těšíme se na další ročník této předvánoční akce.

Vánoční orienťák a Rogaining 21. 12. 2013 - fotogalerie


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patička pod spodním menu