72 hodin RADAMOK 9. - 11. 10. 2015

Také RADAMOK se zapojil do celostátní akce 72 hodin, kdy se během tří dnů zapojí dobrovolníci do aktivit, které pomohou přírodě, jejímu okolí či jiným lidem. Výsledkem projektu pak je dobrý pocit, úsměv a radost z vykonané práce. Letošní rok nesl motto: „Zasaď strom třeba se starostou…“, proto se především sázely stromy. RADAMOK měl spoustu aktivit a během 72 hodin nejenže zasadili strom v Kopřivnici ve spolupráci s odborem životního prostředí, ale také  dobrovolníci zapojili k úklidu na Hájence v Kopřivnici, kde se řezaly stromy, dodělávalo se obložení uvnitř budovy a také se zvelebovalo okolí kolem Hájenky.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomohli k úspěšným 72 hodin a těšíme se i v dalších letech na podobné aktivity.

Patička pod spodním menu