Napříč krajem 2015

Pokračování dvouletého projektu na podporu mládežnických iniciativ. Cílem letošního roku bylo vytvoření podkladů pro strategické dokumenty obcí a kraje v oblasti práce s dětmi a mládeží.

V rámci projektu se uskutečnily čtyři kulaté stoly, na kterých se diskutovaly jednotlivé oblasti podpory práce s dětmi a mládeži. Součásti sběru dat pro tvorbu koncepce byly i dotazníková šetření, které vyplňovaly dětí na základních a středních školách, ale i mládež z ulice. K dispozici jsou výstupy od téměř jednoho tisíce respondentů. Víme tak, co mladým lidem chybí, kde necítí dostatečnou podporu z měst a obcí a taky, co je odrazuje zůstat po ukončení studii v našem kraji.

Napříč krajem 2015 - fotogalerie


 
 
 
 
 
 
 

Patička pod spodním menu