Nezlom si vaz! 2015

Nový projekt v naší činnosti, který byl financován z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví. Cílem projektu byla minimalizace rizik spojených s činnostmi dětí a mládeže při řadě běžných oddílových, zájmových a školních aktivit.

Základem projektu bylo vytvoření metodiky a zorganizování několika projektových dnů NEzlom si vaz! Ty proběhly v různých městech Moravskoslezského kraje a byly zaměřeny na bezpečnost dětí a mládeže a zejména na předcházení rizik zodpovědným chováním vedoucích a instruktorů. Vedoucí byli předem proškoleni z bezpečnosti a následně spolu s dětmi vymýšleli modelové situace na prevenci úrazů při jejich běžné kolektivní činnosti.

Z projektového dne vznikly videoukázky, návody a modelové situace, které mohou sloužit k dalšímu preventivnímu působení i po skončení projektu, stejně jako metodika projektového dne, jíž mohou vyžít základní i střední školy, či jiné vzdělávací organizace pracující s mládeží na svůj vlastní projektový den.

Patička pod spodním menu