Seminář SAFE 1. 6. 2015

Česká rada dětí a mládeže prezentovala nový projekt, který je zaměřen na dobrovolnickou práci v organizacích zaměřených na práci s dětmi a v organizacích zaměřených na ochranu životního prostředí. Ostrava byla jedním z měst, kde se seminář konal. Cílem tohoto projektu je zmapovat dobrovolnickou práci a vyčíslit její hodnotu i na straně veřejné správy, zvýšit transparentnost v dobrovolnictví a také přinést metodiky ze zahraničí a přizpůsobit je v ČR.

Patička pod spodním menu