Valné shromáždění RADAMOK 11. 6. 2015

Dne 11. 6. 2015 proběhla v zasedací místnosti RADAMOK valná hromada. Na programu byla především změna stanov. Jelikož Skauti neprodloužili na další rok členství v RADAMOK, bylo nutné zvolit také nového místopředsedu. Lukáše Szaba tak vystřídal Martin Palička z Pionýra. Lukášovi děkujeme za dosavadní působení v RADAMOKu a Martinovi přejeme aktivní lidi kolem sebe, kteří povedou RADAMOK kupředu.

Dle NOZ bylo nutné změnit stanovy a tím také název, RADAMOK má tedy oficiální název Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. Dále bylo změněno Představenstvo RADAMOK, kdy nyní jej tvoří pouze 7 členů oproti předchozím letům, kdy byly členové Představenstva všichni členové RADAMOK. V Představenstvu RADAMOK tak nyní jsou předseda RADAMOK Jan Dudek, místopředseda RADAMOK Martin Palička, ředitel kanceláře Vladimír Peter, Roman Štolfa z Posejdon, o.s., Antonín Matulík z S. K. a K. S . Dakota, Aleš Zdražil z Aladin a kamarádi, z. s. a Ivan Jung ze Sdružení přátel J. Foglara.

Mezi klasické body Valného shromáždění patřilo schválení Revizní zprávy za rok 2014, Výroční zprávy za rok 2014, Hospodaření v roce 2014 a také byl předložen Rozpočet na rok 2015. Ve funkci předsedy zůstal i nadále Jan Dudek, ředitelem kanceláře je Vladimír Peter. Byla zvolena nová Revizní komise RADAMOK ve složení Petr Kantor z ASK ČR a Mojmír Nováček z Asociace TOM, ve funkci zůstala Jana Jurčagová z Pionýra.

Všem zúčastněným děkujeme za účast a podnětné připomínky a těšíme se i v dalších letech na spolupráci.

Valné shromáždění RADAMOK 11. 6. 2015 - fotogalerie


 
 
 

Patička pod spodním menu